Suus Babybarn

Voor al uw geboorte versieringen

Privacyverklaring

 


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Suus BabyBarn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Suus BabyBarn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of reserveringsformulier op de website aan Suus BabyBarn verstrekt. Suus BabyBarn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres. Deze worden opgeslagen in een online database die gehost is bij Strato.
WAAROM SUUS BABYBARN UW GEGEVENS NODIG HEEFT
Suus BabyBarn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Voor het bezorgen en/of afhalen van uw huurobjecten en bestellingen of indien er stappen dienen te worden ondernomen wanneer huurobjecten niet worden geretourneerd.
HOE LANG SUUS BABYBARN GEGEVENS BEWAART
Suus BabyBarn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Suus BabyBarn verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Suus BabyBarn worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Suus BabyBarn gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. IP adressen worden niet opgeslagen.
GOOGLE ANALYTICS
Suus BabyBarn maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Suus BabyBarn bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
Suus BabyBarn heeft Google geen toestemming gegeven om via Suus BabyBarn verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suusbabybarn.nl. Suus BabyBarn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Suus BabyBarn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Suus BabyBarn maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Suus BabyBarn verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Suus BabyBarn op via info@suusbabybarn.nl www.suusbabybarn.nl is een website die gehost is bij Strato. Suus BabyBarn is als volgt te bereiken:
Postadres: Breideweg 21, 6942 XV, Didam
Vestigingsadres: Breideweg 21, 6942 XV, Didam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09205887  Suus BabyBarn is een handelsnaam van Suus BabyBarn
Telefoon:06-20575343
E-mailadres: info@suusbabybarn.nl
Klachten over het verwerken van uw persoons gegevens
Mocht u een klacht hebben over het gebruik van uw pesoonsgegevens kunt u contact opnemen met Suus BabyBarn.
Mocht u er met Suus BabyBarn niet uitkomen kunt u ten alle tijden uw klacht neerleggen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Let op dit geldt alleen indien u een klacht heeft m.b.t. het verwerken van uw persoonsgegevens.